توصیه محققان؛
آهن یکی از مهم ترین مواد معدنی در رژیم غذایی است که نقش مهمی در حفظ سطح انرژی ایفاء می کند. عدم دریافت آهن کافی می تواند منجر به کم خونی شود.
نماینده فلسطین در سازمان ملل از مخالفت آمریکا با اعطای ویزا به یک هیأت فلسطینی برای شرکت در نشست سازمان ملل در نیویورک خبر داد.

صفحه‌ها