آخرین اخبار

20. ارديبهشت 1394 - 11:21   |   کد مطلب: 284033

به گزارش امروله، 

 

برداشت نخود فرنگی از مزارع بایلر گنبد کاووس.

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

دیدگاه شما