آخرین اخبار

19. اسفند 1396 - 21:12   |   کد مطلب: 303762
پایگاه خبری امروله : دادستان شهرستان صحنه گفت : دراجرای طرح مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدرودرراستای ماده13قانون مبارزه با مواد مخدر دو واحد تجاری و مسکونی در صحنه پلمپ شدند.

مسعود صمدی در گفتگو با امروله،  عنوان کرد : دراجرای طرح مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدرودرراستای ماده13قانون مبارزه با مواد مخدرتوسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و معاونت دادستانی شهرستان صحنه پلمپ شد.

 

وی ادامه داد : این دو واحد شامل یک واحد تجاری و یک واحد مسکونی بود که در امرعرضه مواد مخدر سنتی وصنعتی فعالیت داشته اند.

 

صمدی خاطر نشان کرد : با این اقدام مجموعا 10واحد مسکونی وتجاری در شش ماهه دوم امسال پلمپ ومجرمین مربوطه تحت تعقیب قضایی قرارگرفتند.

 

دادستان شهرستان صحنه در پایان گفت : دستگاه قضایی درراستای ارتقاء امنیت اجتماعی باقاطعیت برخوردبا فروشندگان موادمخدررادردستور کارقرار داده و بدون کوچکترین اغماض این رسالت خود را دنبال خواهد کرد.

دیدگاه شما