آخرین اخبار

25. فروردين 1398 - 11:08   |   کد مطلب: 307482
شهروندان در صورتی که از این افراد شکایتی مبنی بر زورگیری با سلاح سرد دارند به دادسرای کرمانشاه مراجعه کنند.

به گزارش امروله،  به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه شهروندان در صورتی که از این افراد شکایتی مبنی بر زورگیری با سلاح سرد دارند به دادسرای کرمانشاه مراجعه کنند.

با توجه به اقرار متهمین فوق با نام‌های ۱- عرفان حجاب فرزند علی اکبر ۲- محمد باقر معینی فرزند سیدحسن ۳- یونس خزایی فرزند خیرالله مبنی بر ارتکاب بزه مشارکت در تهدید با سلاح سرد و سرقت مقرون به آزار نسبت به تعدادی از شهروندان در اجرای ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری و به دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب استان کرمانشاه عکس این متهمان منتشر می‌شود تا در صورتی که شهروندان از سوی افراد مذکور بزه دیده واقع شده‌اند یا با همین شیوه از آنها سرقت شده است به منظور شناسایی و عندالزوم طرح شکایت از متهمین به شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه واقع در خیابان شهدای رحمانپور (کوچه ثبت) مراجعه کنند.

دیدگاه شما