آخرین اخبار

3. دى 1398 - 8:19   |   کد مطلب: 309916

به گزارش امروله، 

حسین ادیبان  در گفتگو با امروله،  از احداث منزل مسکونی برای مددجویان روستایی تحت حمایت بهزیستی خبر داد.

 

ادیبان افزود: مددجویان روستایی تحت حمایت بهزیستی  میتوانند با معرفی یک قطعه زمین در روستا بدون سهم آورده و احداث توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسدارن صاحب خانه شوند.

 

رئیس بهزیستی شهرستان صحنه گفت: با توجه به محدودیت زمانی از مددجویان روستایی تحت حمایت خواست در اسرع وقت جهت سیر مراحل قانونی به اداره  بهزیستی شهرستان صحنه مراجعه نمایند.

دیدگاه شما