۱۲۳هزار میلیارد تومان چک نقد شد/ رشد ۴.۵ درصدی وصول

سرویس: اقتصادیکد خبر: 310365|11:55 - 1398/11/13
نسخه چاپی
۱۲۳هزار میلیارد تومان چک نقد شد/ رشد ۴.۵ درصدی وصول
براساس آمار بانک مرکزی ٨٠٨ هزار فقره چک رمزدار در آذرماه ۹۸ در کشور وصول شد.

به گزارشامروله، براساستازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ٨٠٨ هزار فقره چک رمزدار به ارزشیحدود١٢٣٠ هزار میلیارد ریال در آذرماه ١٣٩٨ درکلکشور وصول شد که نسبت به ماهقبلاز نظرتعدادو مبلغ به ترتیب ۲.۷ درصد و ۴.۴ درصد افزایش داشته است. در ماهمورد بررسیدر استان تهران بالغ بر ٢٤٢ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ٦٩١ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماهمذکور۴۶.۵ درصد ازتعدادچک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (٣٠ درصد)، خراسان رضوی (۸.۵ درصد) و اصفهان (٨ درصد) وصول شده است که بیشترینسهمرا درمقایسهباسایراستان‌هادارابوده‌اند. همچنین ۶۷.۸ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۵۶.۲ درصد)، اصفهان (۶.۳ درصد) و خراسان رضوی (۵.۳ درصد) وصول شده است.

چک‌های وصولی برحسبعادی و رمزدار

در آذرماه ١٣٩٨ درکلکشورحدود۸ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک وصول شد که از اینتعدادحدود۷ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره عادی و بالغ بر ٨۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر ایناساسدرکلکشور ۹۰.۱ درصد ازکلتعدادچک‌های وصولی، عادی و ۹.۹ درصد رمزدار بوده است.

در ماهمورد بررسیدرکلکشور بالغ بر ٢١٠٩ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ٨٧٩ هزار میلیارد ریال چک عادی وحدود١٢٣٠ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی درکلکشور ۴۱.۷ درصد ازکلارزش چک‌های وصولی، عادی و ۵۹.۳ درصد رمزدار بوده است.

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد