آخرین اخبار

15. ارديبهشت 1399 - 11:53   |   کد مطلب: 311211
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان هرسین از رصد و ارزیابی خسارت بارش های اخیر به مزارع در این شهرستان خبر داد.

بابک قاضی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد اظهار داشت: بارش های شدید اخیر خصوصاً بارش تگرگ و باران همراه با باد خساراتی در سطح باغات و مزارع سطح شهرستان وارد کرد که رصد و ارزیابی آن در سطح دهستان ها توسط کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی انجام شد.

وی افزود: با توجه به خطرات ایجاد زخم در گیاهان باغی و زراعی در پی تگرگ و بادهای شدید به کشاورزان توصیه می شود که سمپاشی های محافظتی لازم را انجام دهند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان هرسین خاطرنشان کرد: جهت سمپاشی باغات خصوصاً دانه دارها و هسته دارها اکسی کلرور مس ۲-۳ در هزار و جهت سمپاشی مزارع گندم و جو: تیلت یا فولیکور ۱ لیتر در هکتارتوصیه می شود.

دیدگاه شما