آخرین اخبار

26. خرداد 1399 - 8:39   |   کد مطلب: 311601
رییس شورای شهر کرمانشاه در جلسه ای فوق العاده که شهردار را دعوت کرده بود حاضر نشد.

به گزارش امروله، ، سعید طلوعی، شهردار کرمانشاه امروز با دعوت قبلی از طرف رییس شورای شهر  برای حضور در جلسه این پارلمان محلی حاضر شد،  اما متاسفانه جلسه به حد نصاب نرسید و علی رغم اطلاع قبلی برخی اعضا به جلسه نرفتند.

غایب بزرگ این جلسه رییس شورای شهر بود که خودش مدعو بود و یکی از مخالفان اصلی شهردار است که در ماه های اخیر بر طبل ناسازگاری با شهردار کوبیده و برخی اعضا را علیه وی به جبهه گیری وا داشته است.

دلیل این بی محلی رییس شورای شهر به جلسات مهم شورا چه می تواند باشد؟ کجای این عدم حضور نشان دفاع از حقوق شهروندانی است که به وی اعتماد کردند تا امروز بر صندلی ریاست شورا جلوس کند و به هیچ چیز جز به کرسی نشستن نظراتش که خود را عقل کل شورا می داند فکر نکند.

آیا چیزی جز ترجیح منافع شخصی بر منافع اجتماعی اعضای شورای شهری که در این جلسه شرکت نکردند برای کنسل شدن این جلسه می توان متصور بود؟

چرا رییس شورای شهر که در تمام رسانه ها شهردار را محکوم به عدم پاسخگویی به شورا می کرد امروز که موقعیت فراهم بود نیامد تا پیگیر حقوق شهروندان باشد؟

حجت موسوی اجاق، سالار احمدزاده و  غلامرضا امیری مخالفان شهردار بودند که در این جلسه حضور نداشتند و باید پاسخگوی این بی محلی به پارلمان محلی باشند.

دیدگاه شما