طرح توانمند سازی مربیان پرورشی کارگاه توانمند سازی مربیان

سرویس: شهرستانکد خبر: 315130|23:00 - 1400/10/22
نسخه چاپی
طرح توانمند سازی مربیان پرورشی کارگاه توانمند سازی مربیان
ایرج کریمخانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان صحنه دراین گردهمایی ضمن ارج نهادن به جایگاه و اهمیت مربیان پرورشی بیان داشت وجود مربیان پرورشی به لحاظ تاثیر گذاری در رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان بسیار مهم و تاثیر گذار در پیشگیری از آسیب های اجتماعی است

به گزارش امروله ،طرح توانمند سازی مربیان پرورشی کارگاه توانمند سازی مربیان، معاونین و مشاورین پرورشی با همکاری نیروی انتظامی شهرستان در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزارگردید. ایرج کریمخانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان صحنه دراین گردهمایی ضمن ارج نهادن به جایگاه و اهمیت مربیان پرورشی بیان داشت وجود مربیان پرورشی به لحاظ تاثیر گذاری در رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان بسیار مهم و تاثیر گذار در پیشگیری از آسیب های اجتماعی است. سرهنگ رسول نوری ضمن تشریح اهداف اجرای طرح توانمند سازی مربیان پرورشی، همکاری و تعامل پلیس و آموزش و پرورش در زمینه آموزش مهارت های زندگی،پیشگیری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی را خواستار شدند . درپایان راهکارهایی برای فعالیت مربیان در زمینه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان ارائه گردید .