بازدید فرمانده سپاه صحنه از خانواده های نیازمند حومه شهرستان

سرویس: شهرستانکد خبر: 315524|22:27 - 1400/12/17
نسخه چاپی
بازدید فرمانده سپاه صحنه از خانواده های نیازمند حومه شهرستان
سرکشی و بازید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان صحنه از خانواده های نیازمند وتوزیع بسته های معیشتی در بین آنها

به گزارش امروله ،فرمانده مقاومت بسیج سپاه صحنه همراه با  مسئول بسیج سازندگی و نماینده شورای شهر از خانواده های نیازمند روستاهای بخش مرکزی سرکشی کرد