قیمت خرید تضمینی گندم تعیین شد

سرویس: اقتصادیکد خبر: 315545|20:40 - 1401/01/03
نسخه چاپی
قیمت خرید تضمینی گندم تعیین شد
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه قیمت گندم برای سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱۵ هزار ریال تعیین کرد.

به گزارش امروله ،هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ را مبلغ ۱۱۵ هزار ریال تعیین کرد.

از این میزان، مبلغ ۱۰۵ هزار ریال به عنوان اصل قیمت تعیین شده و ۱۰ هزار ریال به عنوان هدیه تحویل در نظر گرفته شد