رزمایش جهاد گران فاطمی

سرویس: شهرستانکد خبر: 315586|19:55 - 1401/02/27
نسخه چاپی
رزمایش جهاد گران فاطمی
به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بسیج سازندگی گروه جهادی شهید حسن محمدی اقدام به تجویز واکسن تب مالت رایگان به دام های سبک روستاهای بیدسرخ ، قره قاچ و شیرخان بخش دینور شهرستان صحنه نمود .

به گزارش امروله ، 

جهاد ادامه دارد

به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بسیج سازندگی گروه جهادی شهید حسن محمدی اقدام به تجویز واکسن تب مالت رایگان به دام های سبک روستاهای بیدسرخ ، قره قاچ و شیرخان بخش دینور شهرستان صحنه نمود .