پایگاه خبری تحلیلی امروله09:23 - 1400/04/05

اعتیاد، جامعه را به رکود و انحطاط می کشاند

رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباطی دو جانبه است؛ از یکسو اعتیاد، جامعه را به رکود و انحطاط می کشاند و از سوی دیگر پدیدهای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد.

به گزارش امروله ،یادداشت/ وحید موحدی : در مسیر نیل به رضایت آرامش و شکوفایی نوع بشر مشکلات موانع متعددی وجود دارد. برخی از این موانع ناشی از جهل و نادانی بوده و خود ساخته هستند. یکی از مهمترین موانع و مشکلات که سلامت و کارایی نسل فعلی بشر را به شدت به مخاطره انداخته اعتیاد (وابستگی) به مواد روانگردان است.

 

 اعتیاد پدیده ای است که بر سلامت جسمی و روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارد و زمینه ساز بروز جرائم گوناگون و ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی می شود.

 

با توجه به این حقیقت که درمان اعتیاد غالبا دشوار، پر هزینه و طولانی مدت است و احتمال عود اعتیاد و بازگشت فرد به سمت مصرف مواد در اغلب موارد وجود دارد، پیشگیری از بروز این بلای خانمان سوز از اهمیت ویژه ای برخورد افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان وقاچاق بین المللی و دام اعتیاد ، میلیون ها نفر جوان رابه فساد وکام مرگ می کشاند و سوداگران مرگ را به ثروت و قدرت می رساند .

 

 اعتیاد یک مسئله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارای جنبه های متعدد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی، روانی ، اخلاقی و حقوقی است . از این رو آگاهی خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار اعتیاد در پیشگیری و مهار آن کمکی موثر به شمار می آید .

 

 اعتیاد به مواد مخدر به عنوان جدیترین مسأله اجتماعی ایران، وجوه مختلف جامعه شناسی، روانشناسی، حقوقی، سیاسی و ... دارد. به اعتقاد تحلیل گران اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی در عصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی می باشد.

 

 به عبارت دیگر رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباطی دو جانبه است؛ از یکسو اعتیاد، جامعه را به رکود و انحطاط می کشاند و از سوی دیگر پدیدهای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد.

 

بی شک نقش خانواده به عنوان واحد اصلی و عنصر تأثیرگذار بر روابط، رفتارها و خصوصیات ذاتی و اکتسابی اعضا، واضح و غیرقابل تردید است. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری افراد این نهاد کوچک اجتماعی از یکدیگر،باعث شده خانواده همواره عنصر اصلی مطالعات و پژوهش های اجتماعی قرار گیرد و تأثیر آن بر موفقیت ها یا آسیب های فردی و اجتماعی در موضوعات مختلف سنجیده شود . 

 

خانواده سالم بستر مناسبی برای رشد و شکوفاییو بالندگی اعضای خود فراهم می کند و در حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی آنها تأثیر فراوان و غیرقابل انکاری دارد. در مقابل، خانواده ناسالم زمینه را برای ایجاد اختلاف در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی فراهم کرده و افراد را به سمت بزهکاری سوق می دهد .