پایگاه خبری تحلیلی امروله09:31 - 1400/06/20

موسسه خیریه بیمارستانی دکتر معاون صحنه در سال گذشته ۶۵۰ میلیون ریال جذب اعتبار داشته است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه گفت : موسسه خیریه بیمارستانی دکتر معاون صحنه در سال گذشته ۶۵۰ میلیون ریال جذب اعتبار داشته است.

به گزارش امروله ،جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده موسسه خیریه بیمارستانی دکتر معاون صحنه برگزار شد.

 

با گذشت بیش از دو سال از صدور مجوز فعالیت موسسه خیریه بیمارستانی دکتر معاون صحنه، نشست مجمع عمومی عادی فوق العاده موسسه مذکور با حضور اعضاء هیات امناء، هیات مدیره ، رییس شبکه، ریاست بیمارستان و نمایندگان مدیریت سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت با هدف برگزاری انتخابات اعضاء هیات مدیره و بازرسین جدید جهت یک دوره فعالیت دو ساله در سالن جلسات بیمارستان برگزار شد.

 

دکتر حسین  رحیمی رییس شبکه بهداشت و درمان صحنه گفت : موسسات خیریه بیمارستانی ظرفیت قانونی و بستر مناسب جهت جلب حمایت و مشارکت مردم و همچنین بازوی توانمند سیستم بهداشت و درمان  جهت تامین نیازمندیهای حوزه سلامت می باشند.  

 

وی ادامه داد : موسسه خیریه بیمارستانی دکتر معاون باجلب مشارکت خیرین به میزان  ۶۵۰ میلیون ریال در سال گذشته موفق به تامین بخشی از هزینه های درمانی بیماران نیازمند و خرید برخی اقلام  پزشکی مصرفی مورد نیاز بیمارستان گردیده است.