پایگاه خبری تحلیلی امروله10:00 - 1401/04/12

جشنواره اسوه و برترین های مساجد در صحنه برگزار می شود

کارمند پاسدار فیض اله حاتمی مسئول بسیج مساجد ومحلات شهرستان گفت: به منظور گرامیداشت ارکان مسجد و ایجاد فرصت رقابت سالم و سازنده برای ارتقاء سطح کیفی پایگاه های مقاومت بسیج، جشنواره اسوه و برترین های مساجد درشهرستان صحنه برگزار می شود