نمایش 1 - 4 از 4
دادستان شهرستان صحنه اعلام کرد پایگاه خبری امروله : دادستان شهرستان صحنه گفت : راکبان موتورسیکلت فاقد گواهینامه و بیمه نامه متوقف و ضمن تشکیل پرونده قضایی برای آنها، موتورسیکلت ، تا اخذ گواهینامه و مدارک قانونی در توقیف نگه داشته می شود. 05/11/1399 - 07:28
دادستان شهرستان صحنه گفت : پایگاه خبری امروله : دادستان شهرستان صحنه گفت : جهت پاک سازی جامعه از مواد دخانی و تأمین سلامت محیط جامعه، دستور جمع آوری قلیان ومواد دخانی در سطح شهرستان صحنه صادر شد. 07/06/1396 - 14:42
دادستان شهرستان صحنه: پایگاه خبری امروله : دادستان شهرستان صحنه گفت : با تلاش شبانه روزی پلیس مواد مخدر و اطلاعات نیروی انتظامی یک واحد آشپزخانه تولید شیشه در این شهرستان کشف شد. 06/30/1396 - 11:58
دادستان شهرستان صحنه : پایگاه خبری امروله : دادستان شهرستان صحنه گفت : همه ما باید معروف و منکر را اول بشناسیم تا بتواتیم افراد به انجام یا انجام ندادن آن دعوت کنیم . 09/23/1395 - 14:00
اشتراک در دادستان شهرستان صحنه