نمایش 1 - 2 از 2
معاون فرمانداری شهرستان صحنه: پایگاه خبری امروله : معاون فرمانداری شهرستان صحنه گفت : جوانان ما همواره برای بالا بردن پرچم ایران اسلامی در دنیا و نشان دادن چهره ی ایران و ایرانی در زمینه های علمی ، ورزشی ، هنری و... از هیچ تلاشی فروگذار نباشند. 11/17/1395 - 11:37
اشتراک در کرمعلی زارعی