نمایش 1 - 1 از 1
شهردار صحنه : پایگاه خبری امروله : شهردار صحنه گفت : عملیات هرس فرم درختان به منظور زیباسازی و تحریک درختان برای شاخه زایی و جوان سازی در شهر صحنه در حال انجام است. 07/19/1399 - 08:32
اشتراک در شهرداری صحنه