تفاهم نامه مابین مرکز اورژانس اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره) صحنه انجام شد

سرویس: اخبار کوتاهکد خبر: 314018|12:42 - 1400/03/23
نسخه چاپی
تفاهم نامه مابین مرکز اورژانس اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی (ره) صحنه انجام شد
سرپرست اداره بهزیستی شهرستان صحنه گفت :تفاهم نامه مابین اداره بهزیستی شهرستان صحنه (مرکز اورژانس اجتماعی)و کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شد.

به گزارش امروله ، طی نشست مشترک سرپرست اداره بهزیستی،رابطین حراست،بازرسی و کارشناس اورژانس اجتماعی با کارشناس کمیته امداد امام خمینی (ره) بمنظور گسترش‌ همکاری و تعامل بین دو ارگان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) همچنین محرومیت زدایی افراد جامعه هدف و ارائه خدمات مددکاری و روانشناسی(مشاوره و مداخلات تخصصی) توسط کارشناسان مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی به خدمت گیرندگان آسیب دیده یا در معرض آسیب کمیته امداد امام (ره)منعقد گردید که مفاد آن شامل:

 

همکاری و تعامل در خصوص خدمات مددکاری و مشاوره ای بصورت تخصصی به افراد خدمت گیرنده و معرفی شده از سوی آن ارگان

 

برگزاری جلسات تخصصی مشترک پیرامون محور های علمی، تجارب تخصصی و کاربردی کارشناسان مرکز اورژانس اجتماعی برای کارشناسان کمیته امداد امام(ره)

 

معرفی خدمت گیرندگان کمیته امداد امام (ره) به مرکز اورژانس اجتماعی جهت روان درمانی و مشاوره تخصصی طی جلسات متعدد

 

 

برگزاری کارگاه های آموزشی برای زنان خود سرپرست یا بدسرپرست تحت حمایت آن ارگان توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی با رعایت پروتکل های بهداشتی

 

 

در آخر نیز مقرر گردید موانع احتمالی یا هرگونه عدم تفاهم در خصوص مفاد آن با تفاهم طرفین رفع و حل گردد.