جلسه پروژه مهر و آمادگی بازگشایی مدارس برگزار شد

سرویس: اخبار کوتاهکد خبر: 314233|10:49 - 1400/05/02
نسخه چاپی
جلسه پروژه مهر و آمادگی بازگشایی مدارس برگزار شد
جلسه پروژه مهر و آمادگی بازگشایی مدارس شهرستان صحنه در سال تحصیلی جدید برگزار شد.

به گزارش امروله ،نشست قطبی با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل استان ،روسای ادارات متوسطه اول ، متوسطه دوم ،شبانه روزی و نمونه دولتی ،تکنولوژی و گروههای آموزشی ،فنی و حرفه ای اداره کل استان و معاونین آموزش متوسطه ،کارشناسان آموزش دوره اول و دوم نظری و فنی و حرفه ای، تکنولوژی و گروههای آموزشی شهرستان ها و  مناطق شرق استان  در راستای توسعه متوازن شاخه ای و رشته ای ،پروژه مهر و آمادگی جهت شروع سال تحصیلی جدید در سالن جلسات تعالی آموزش و پرورش شهرستان صحنه  برگزارشد. 

 

علی مرادی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان ،ضمن تاکید بر برنامه سند تحول بنیادین و توسعه رشته های مهارتی و طرح هر دانش اموز یک مهارت گفت :آموزش جایگاهش در نظام تعلیم و تربیت  رفیع و بلند است و باید تمام توان و انرژی خود را در اعاده جایگاه واقعی آموزش بکار بریم .ایشان در ادامه در خصوص دستور کار این نشست از جمله توسعه متوازن شاخه ای و رشته ای ،اجرای برنامه های پروژه مهر 1400و آمادگی در جهت بازگشایی مدارس در  سال تحصیلی جدید مطالبی را عنوان نمود.

 

در ادامه هم اندیشی و ارائه راهکار ها در جهت چالش های پیش رو  از جمله تخصیص نیروی انسانی در هنر ستان ها، تهیه امکانات و تجهیزات در رشته های مختلف برای هنرستان ها ،توجه به پژوهش سراها و گروههای آموزشی ،برنامه های پروژه مهر و ستاد ثبت نام ،جشنواره ها،بهبود وضعیت امتحانات نهایی و مسائل مختلف آموزشی دیگر در این نشست صورت گرفت.