پایگاه خبری تحلیلی امروله17:04 - 1394/02/14

«دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ » ابلاغ شد

به گزارشامروله، 

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بانک مرکزی «دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال 1394 » را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو نشست اخیر شورای پول و اعتبار، «دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال 1394 » را به کلیه بانکها ابلاغ کرد.
 دستور العمل فوق از تاریخ 16/2/1394 در نظام بانکی کشور لازم الاجرا خواهد بود.