پایگاه خبری تحلیلی امروله17:20 - 1398/10/15
یافته محققان ژاپنی؛

وجود گیاه آپارتمانی در محل کار موجب کاهش استرس می شود

محققان عنوان می کنند گیاهان آپارتمانی موجب تقویت سلامت روان و کاهش میزان استرس بخصوص در محیط کار می شوند.

به گزارشامروله،  مطالعات در مورد کاهش استرس در محیط کار حاکی از آن است که گذاشتن گیاهان کوچک در نزدیکی میز کار می‌تواند تا حدودی موجب کاهش استرس شود.

آزمایش بر روی ۶۳ کارمند در ژاپن انجام شد و تغییرات روانشناختی و فیزیولوژیکی آنها قبل و بعد از قراردادن گیاه بر روی میز کار آنها پیگیری شد.

محققان دانشگاههایگوژاپنتأثیرنگاه کردن به گیاه و همچنین رسیدگی به آن را بررسی کردند.

آنها مشاهده کردند وجود یک گیاه بر روی میز کار و در نزدیکترینفاصله دیداری می‌تواند موجب کاهش خستگی و استرس در کارمندان شود.