پایگاه خبری تحلیلی امروله11:37 - 1398/11/20

اظهارات AFC به کینه‌ای برمی‌گردد که در پشت پرده وجود دارد

فرمانده یگان‌های ویژه ناجا گفت: اظهارات AFC سیاسی بود و به کینه‌ای برمی‌گردد که در پشت پرده وجود داشت.

به گزارشامروله، 

سردار حسن کرمی در گفت‌وگو باخبرنگارمهردرباره تصمیماخیرAFC مبنی بر عدم میزبانی باشگاه‌های ایرانی در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به بهانه عدم تأمین امنیت در ورزشگاه‌ها، اظهار کرد: ورزشگاه‌های ما،جزوامن‌ترین ورزشگاه‌های جهان است و دیگر کشورها اتفاقات روی داده درورزشگاه‌هایشانرا پخش نمی‌کنند.

فرماندهیگانهایویژه نیروی انتظامی ادامه داد: تاکنون هیچ مورد امنیتی در ورزشگاه‌ها نداشتیم و امنیت خوبی در ورزشگاه‌هابرقراراست.

وی تصریح کرد: برخلاف برخی کشورها که در ورزشگاه‌هایشان از واحدهای مسلح نیروهایپلیساستفاده می‌کنند، نیروهای ما در ورزشگاه‌ها، کاملاً به شکل عادی حضور پیدا می‌کنند و هیچ نیروی امنیتی را نمی‌توانید در ورزشگاهمشاهدهکنید.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در بسیاری از موارد نیز، تماشاگران در قالبپلیسافتخاری با یگان‌ویژه در ورزشگاه‌ها همکاری دارند، خاطرنشان کرد: اظهارات AFC سیاسی بود و به کینه‌ای برمی‌گردد که در پشت پردهوجودداشت.

کرمی با تأکید بر اینکه امنیت مسابقات در ورزشگاه‌های کشور توسط یگان‌ویژه تأمین می‌شود، گفت: تماشاگران با آرامش کامل در ورزشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند.