پایگاه خبری تحلیلی امروله12:42 - 1398/11/23

دفترچه بیمه در بیمارستان خصوصی خریدار ندارد/ تبعات بدقولی بیمه‌ها

مطالبات بیمارستانهای خصوصی از بیمه ها باعث شده تا بیمارانی که بیمه هستند و به هر دلیل مجبور می شوند به بخش خصوصی بروند، قید استفاده از دفترچه بیمه تامین اجتماعی را بزنند چون خریداری ندارد.

به گزارشامروله، هزینه‌های سنگین بستری و درمان در بخش خصوصی به قدری گران است که هر کسی جرأت رفتن به بیمارستان خصوصی را ندارد.اما، افرادی هستند که بعضاً ناگزیر می‌شوند راه خود را به سمت بیمارستان خصوصی کج کنند، غافل از اینکه نمی‌دانند دفترچه بیمه در این قبیل مراکز درمانی ارزشی ندارد.

رئیسیکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران، در پاسخ به سوالخبرنگارمهرکه چرا دفترچه بیمه را قبول نمی‌کنید، گفت: وقتی سازمان‌های بیمهگرپول ما را نمی‌دهند، مجبوریم از قبول دفترچه بیمه بیماران خودداری کنیم.

وی افزود: قبول داریم که با چنین اقدامی، بیمارتحت فشارقرارمی‌گیرد.اما، چاره‌ای نیست و مجبوریم به خاطر تأمین هزینه‌های بیمارستان، نقدی حساب کنیم.

دفترچه بیمه برای غالب اقشار جامعهحکمسند معتبر برای پذیرش در مراکز درمانی را دارد ومی‌پندارند حالاکه پول بیمه می‌دهیم، این حق را داریم از مزایای آنبهره مندشویم. این در حالی است کهبد قولیبیمه‌ها در قبال بخش خصوصی و عدم پرداخت مطالبات آنها، باعث شده دفترچه بیمه در بیمارستان خصوصی «بی ارزش» شود.

خانمبابایی که اخیراً به خاطر بیماری مادرش، وارد یکی از همین بیمارستان‌های خصوصی در تهران شده‌اند، از اینکه نتوانسته‌اند از مزایای دفترچه بیمه استفاده کنند، به شدتگلایه منداست.

او می‌گوید: وضعیت اورژانسی مادرم باعث شد او را به نزدیکترینبیمارستان برسانیم. وقتی مادرم در اورژانس بیمارستان تحت معاینه و انجام آزمایشات تشخیصیقرارگرفت، هنوز خبر نداشتیم که دفترچه بیمه را نمی‌پذیرند. وقتی به دستور پزشک مادرم می‌بایست بستری می‌شد، برای تشکیل پرونده مراجعه کردیم که همان جا گفتند دفترچه بیمه را قبول نمی‌کنیم.

البته در اغلب بیمارستان‌های خصوصی حتی هزینه انجام آزمایش و سونوگرافی و.. را نیز با دفترچه بیمه تأمین اجتماعی قبول نمی‌کنند و به راحتی عنوان می‌کنند که ما دفترچه را قبول نداریم چون پول ما را نمی‌دهند.

خانمبابایی با گلایه از سازمان بیمهگر، می‌افزاید: اصولاً بیمارستان‌های خصوصی بابت دفترچه بیمه یکفرانشیزدر نظر می‌گیرند و همین مقدار اندک هم می‌تواندکمک حالبیمار باشد.اما، متأسفانه این بیمارستان دفترچه بیمه مادرم را قبول نکرد و هزینه‌های ما به شدت بالا رفت.

او می‌گوید: متأسفانه نه تنها دفترچه بیمه در بیمارستان خصوصی بی ارزش است، بلکه بیمه تکمیلی هم درد زیادی از ما درمان نکرد. زیرا، سقف قبول هزینه‌ها خیلی پایین است و در نتیجه برای سه روز بستری مادرم در بیمارستان…، بیش از هفت میلیون تومان پرداخت کردیم.

یکی از چالش‌های حوزه سلامت کشور در بخش درمان، مطالبات معوق مراکز درمانی از بیمه‌ها است کهاختلالاتزیادی را در روند خدمات رسانی به بیماران ایجاد کرده است. به طوری که علاوه بر خدمات بستری و درمان در بیمارستان‌های خصوصی، داروخانه‌های خصوصی نیز بعضاً چنین واکنشی را نسبت به دفترچه‌های بیمه دارند.

برخی داروخانه‌ها نسخه‌ای که در دفترچه بیمه‌ها از سوی پزشک نوشته می‌شود را قبول نمی‌کنند و باز هم دلیل اینموضوعرا پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی تأمین اجتماعی عنوان می‌کنند.

این روندمدتی استکه ادامه دارد ومشکلبیماران وبیمه شدگانتأمین اجتماعی در این خصوصحل نشدهبلکه بیشتر نیز شده است.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مورد پرداخت مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و خصوصی گفت: بدهی ما به دانشگاه علوم پزشکی ۴,۵۰۰ میلیارد تومان بود که ۳,۰۰۰ میلیارد تومان آن را از طریق اسنادخزانهکه از دولت دریافت کرده‌ایم، پرداخت خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: با پیگیری‌های انجام شده،از اوایلهفته آینده پرداخت‌هاشروعمی‌شود و وجوه نقدی آن نیز فراهم می‌شود.

وی در مورد بدهی به مراکز غیردانشگاهی نیز گفت: در پایان امسال ۵۰۰۰ میلیارد تومان مجموع کارکرد و بدهی‌های معوق است که برای تسویه آن برنامه‌ریزی شده و سال آینده را بدون بدهی به مراکز طرفقراردادشروعخواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پرداخت مطالبات مراکز دانشگاهی را هفته آینده اعلام کردهامادر مورد مطالبات بخش خصوصی و داروخانه‌ها زمان خاصیاعلام نشدهو مشخص نیست چه برنامه‌ای برای پرداخت بدهی بیمه‌ای به اینبخشدارند.

به نظر می‌رسد پرداخت مطالبات بخش خصوصی بیمارستانها، پزشکان و داروخانه‌های خصوصی به دلیل مشکلاتی که این سازمان دارد و دولت نیز بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند در اولویت برنامه‌های تأمین اجتماعیقرارندارد وبیمه شدگانهمچنان مشکلاتی را در مراجعه به مراکز درمانی خصوصی خواهند داشت.