پایگاه خبری تحلیلی امروله12:44 - 1398/11/23

اندازه دور کمر نشانه اصلی سلامت است

یافته های جدید تحقیقاتی بر اهمیت اندازه دورکمر برای سلامت عمومی بدن تاکید دارد.

به گزارشامروله،  محققان تاکید دارند اندازهگیریاندازهدورکمرعلاوه بر شاخص توده بدنی برای کنترل سلامت و طول عمر افراد و جلوگیری از خطرات ناشی از چاقی ضروری است.

«رابرترأس»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاهکوئینکانادا، در اینبارهمی‌گوید: «یافتههایما نشان می‌دهد شاخص توده بدنی (BMI) برای ارزیابی خطراتکاردیومتابولیکناشی از چاقی به تنهایی کافی نیست.»

رأسدر ادامه می‌افزاید: «اندازهدورکمرقوی‌ترین عامل پیش بینی کننده چربی ذخیره شده در داخل حفره شکمی و اطراف چندین عضو حیاتی بدن است و بیشترین خطر را برای سلامت دارد.»

محققان تاکید دارند اندازهگیریاندازهدورکمرو BMI باید تبدیل به بخش استانداردی از شرایط بالینی شود.

محققان حداقل اندازهدورکمربرای وزن‌های مختلف را به شرح زیر پیشنهاد می‌کنند:

- ۸۰ سانتیمتر برای زنان و ۹۰ سانتیمتر برای مردان دارای وزن متعادل.

- ۹۰ سانتیمتر برای زنان و ۱۰۰ سانتیمتر برای مردان دارای اضافه وزن.

- ۱۰۵ سانتیمتر برای زنان و ۱۱۰ سانتیمتر برای مردان دارای چاقی درجه ۱.

- ۱۱۵ سانتیمتر برای زنان و ۱۲۵ سانتیمتر برای مردان دارای چاقی درجه ۲ و ۳.

به گفته محققان، افراد با اندازه‌های بالاتر از حد تعیین شده فوق با ریسک بالا مشکلات عروقی در آینده روبرو هستند.