پایگاه خبری تحلیلی امروله11:56 - 1399/01/04

همه کتاب‌های الکترونیکی دانشگاه تهران رایگان شد

مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران همه کتابهای الکترونیکی خود را از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار داده است.

به گزارشامروله، ا توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروسکروناو عدم دسترسی پژوهشگران، دانشجویان و استادان به منابع علمی، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران همهکتابهایالکترونیکی خود را از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ به صورت رایگان در اختیار همه علاقه مندان قرار داده است.

برای دریافت کتاب‌ها می‌توانید به اپلیکیشن فیدیبو یا به کتابخوان الکترونیکی مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران مراجعه کنید.

آدرس صفحه کتابخوان الکترونیکی برای دانلود نسخه اندروید و نسخه ویندوز اپلیکیشن کتابخوان را ازاینجاببینید.