پایگاه خبری تحلیلی امروله10:08 - 1399/02/31
در گفتگو با مهر مطرح شد؛

«پیام قدس» در روز جهانی قدس شنیدنی می‌شود/ همبستگی روی موج رادیو

با فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و نامگذاری آن از سوی معمار کبیر انقلاب اسلامی‌ به روز جهانی قدس ویژه برنامه «پیام قدس» روی آنتن رادیو پیام می‌رود.

به گزارشامروله، مریم رستمی مدیر طرح و تولید رادیو پیام در گفتگو باخبرنگارمهردرباره تدارک این شبکه برای ایام پایانی ماهمبارکرمضان گفت: شبکه رادیویی پیام با تدارکویژه برنامه‌هایمتنوعدر مناسبت‌هایتقویمیآخر ماهمبارکرمضان، روز جهانی قدس، روز آزادسازی خرمشهر وعیدسعید فطر اینایامرا گرامی می‌دارد.

رستمیبیان کرد: ویژه‌برنامه «پیام قدس» که از بخش شامگاهی روز پنجشنبهاولخرداد آغاز و تاپایان بخششامگاهی روزجمعهدوم خرداد ادامه خواهد داشت ضمن پخش بیانات حضرتامامخمینی (ره) و مقام معظم رهبری باموضوعقدس و فلسطین و مطالب و موسیقی‌هایمرتبطبا روز قدس برای اعلام همبستگی با مردممظلومفلسطین، سخنرانی مقام معظم رهبری را در روز قدس بهصورتزنده پخش می‌کند.

رستمی افزود: رادیو پیام در روز سوم خرداد که مصادف است با روز آزادسازی خرمشهر با تولید و پخش برنامه‌های «دلدادگان» (پخش صدای رزمندگان و…)، برنامه «صدا، سکوت، حماسه» (بررسی فیلم‌های مربوط به آزادسازی خرمشهر همراه با پخش موسیقی فیلم)، «پرنیان صدا» که در این برنامه هم بخش‌هایی از برنامه‌های تولید وپخش شدهدر دوران جنگ و آزادسازی خرمشهر پخش خواهد شد بهاستقبالسالروز آزادسازی خرمشهر خواهد رفت.

وی متذکر شد: رادیو آوا نیز با پخش ترانه‌های سنتی،پاپو محلی در بخش‌هایمختلفشبکه و برنامه «عشق می‌نوازد» به بررسی ترانه‌های مربوط به آزادسازی خرمشهر می‌پردازد.

مدیر طرحوتولیدرادیو پیام یادآور شد: با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و درمانی در پیشگیری از بیماریکروناو عدم برگزاری راهپیمایی در روز جهانی قدس امسال، رادیو پیامذیلپویش «بنیآدم اعضای یک پیکرند» برای ابراز همدردی با کودکانمظلومفلسطین طرح «نقاشی روز قدس» را دردستور کاردارد که در این طرح فرزندان ایران اسلامی می‌توانند باموضوعقدس و فلسطین نقاشی‌های خود را تهیه و همراه تصویر خودشان برایپخشاز رادیونمایرادیو پیام از طریق درگاه‌هایارتباطی این شبکه ارسال کنند.

رستمی در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: رادیو پیام در روزعیدسعید فطر نیز با تولیدویژه برنامه«پیام فطر» بهاستقبالعیدبزرگ مسلمانان می‌رود. در این روز رادیو پیام ضمن پخش نمازعیدسعید فطر با بخش‌هایمتنوعو جذاب همراه مخاطبان خواهد بود. رادیو تصویری رادیو پیام و رادیو آوا نیز در این ایام همزمان با پخش برنامه‌ها از آنتن شبکه با پخش تصاویرمرتبطدر کنار هموطنان خواهد بود. مخاطبان می‌توانند ضمن دریافت این برنامه‌ها از گیرنده‌های رادیو و دستگاه گیرنده دیجیتال ستتاپباکس تصاویر ارسالی خود را دررادیونمایرادیو پیام و رادیو آوامشاهدهکنند.