پایگاه خبری تحلیلی امروله10:20 - 1399/02/31

شاخص های فرزندآوری باید عوض شود/تبعات تک فرزندی

به گزارشامروله، ، محمد اسماعیل اکبری، اظهار داشت: جمعیت مولد یا سنین کار و افراد بین ۱۵ تا ۶۴ سال باید حدود ۷۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل دهند تا چرخ اقتصادی کشورهای بچرخد و گروه پایه نیز باید حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل باشند تا همیشه ساختار جمعیتی حفظ شود. اگرچه قدری نسبت جمعیت سالمندان در کشور افزایش یافته اما وضعیت ایران از نظر ساختار جمعیتی، مناسب است.

وی افزود: از سال ۹۷ تا سال گذشته، ۱۷۰ هزار نفر کمتر در ایران به دنیا آمدند و با خدمات بهداشتی و درمانی نیز مراقبت‌ها تقویت شده و سن مرگ ومیرو همچنین امید زندگی، افزایش یافته است. بنابراین در این شرایط، میزان متولدین کاهش و میزان سالمندان، افزایش می‌یابد و در این صورت، ساختار جمعیت به هم می‌ریزد.

مشاور عالی وزیر بهداشت یادآور شد: نرخ رشد جمعیت در حال حاضر بسیار پایین و کمتر از یک درصد بوده و سطح جانشینی، افت کرده است و قادر به سطح جانشینی و جایگزینی جمعیت نیستیم. هر وقت هر بحران طبیعی و انسانی به وجود می‌آید و یا در زمینه‌های علمی، دانشگاهی به دلیل حضور جوانان، موفقیت داریم، متأسفانه نسبت‌های ساختار جمعیت به هم می‌خورد و تعداد جوانان کم می‌شود.

اکبری ادامه داد: برای جبران و تقویت نرخ رشد جمعیت، همه ساختارهای حاکمیتی و حتیتولیتیعملکرد مناسبی نداشتهاند. در طول یکسال گذشته به سختی بعضی از دستورالعمل‌های ضد جمعیتی وزارت بهداشت را جمعآوریکردهایم. مشکل اصلی این است که باید سبک زندگی تغییر کند و صدا و سیما باید در خصوص افزایش جمعیت، به مردم و خانواده‌ها آموزش دهد.

وی خاطرنشان کرد: درست است که مسائل اقتصادی در افزایش جمعیت بسیار مهم است اما سبک زندگی، مهم‌تر از این مسائل است. مقام معظم رهبری که مسائل جمعیت را پیگیری و دلسوزی می‌کنند و ابلاغیه جمعیت توسط دولت و معاون اول به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد اما پیگیری صورت نگرفت که چه اتفاقی افتاده و آیا اقدامات خاصی انجام شده یا خیر.

مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: مردم را باید در مورد افزایش جمعیت، آگاه کنیم چون پشتوانه‌های مذهبی و سیاستگذاری بسیار قوی داریم و در هر سخنرانی از مقام معظم رهبری در مورد اهمیت جمعیت و رشد آن می‌شنویم.

اکبری افزود: تک فرزندی بلای جان فرزندی است که به دنیا می‌آید و ظلم است به فرزندی که تنهایی به دنیا بیاید و خوب است که فرزندان، خواهر و برادر داشته باشند.

مشاور عالی وزیر بهداشت در پایان با تاکید بر اینکه شاخص‌ها را باید برای فرزندآوریو تربیت فرزندان عوض کنیم، گفت: وجود خانه‌های بسیار بزرگ و خودرو، عاملی برای فرزندآوریو تربیت آنها نیست. جمعیت مبنای توسعه اقتصادی است به عنوان نمونه کشور فرانسه ۵ درصد از درآمد ناخالص خود را برایفرزندآوریهزینه می‌کند.