پایگاه خبری تحلیلی امروله15:01 - 1399/04/11
برای دومین بار در هفته اخیر

عمل موفقیت آمیز جراحی ترمیمی در بیمارستان دکتر معاون صحنه

پایگاه خبری امروله : رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه گفت : برای دومین بار طی هفته جاری عمل موفقیت آمیز جراحی ترمیمی توسط تیم جراحی بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه صورت پذیرفت.

دکتر حسین رحیمی در گفتگو باامروله، عنوان کرد: جوان 30 ساله ای که بر اثر حادثه از ناحیه بازوی دست چپ دچار صدمه شده بود به اورژانس بیمارستان دکتر معاون مراجعه نمود.

 

وی ادامه داد : با توجه به شدت صدمه فرد مورد نظر سریعا به اتاق عمل منتقل گردید و مورد عمل جراحی قرار گرفت.

 

رحیمی خاطر نشان کرد : دست چپ این جوان دچار آسیب شریان اولنار و آسیب تاندونی عضلانی شده بود که توسط جراح تیم جراحی تحت ترمیم شریان، عصب و تاندون قرار گرفت.

 

 

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه با بیان اینکه برای دومین بار طی هفته جاری عمل موفقیت آمیز جراحی ترمیمی توسط تیم جراحی بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه صورت پذیرفته است گفت: این بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان معاون صحنه ترخیص گردید.