پایگاه خبری تحلیلی امروله08:15 - 1399/04/14
گزارش تصویری

بیش از 700 پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان صحنه توزیع شد

پایگاه خبری امروله : همزمان آغاز دهه کرامت بیش از 700 پرس غذای گرم به همت گروه های جهادی بسیج بین نیازمندان شهرستان صحنه توزیع شد.

به گزارشامروله، همزمان آغاز دهه کرامت بیش از 700 پرس غذای گرم به همت گروه های جهادی بسیج بین نیازمندان شهرستان صحنه توزیع شد.