پایگاه خبری تحلیلی امروله08:27 - 1399/04/14
ریس اداره محیط زیست شهرستان صحنه خبر داد

حضور شبانه روزی نیروهای محیط زیست شهرستان صحنه در اطفاء حریق منطقه پاوه

پایگاه خبری امروله : ریس اداره محیط زیست شهرستان صحنه از حضور سه شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان درآتشسوزی مناطق حفاظت شده بوزیل و مرخیل شهرستان پاوه خبر داد

وحید گودینی در گفتگو باامروله،  عنوان کرد:  در پی اعلام بحران در سطح یگانهای حفاظت استان در پی آتش سوزی گسترده مناطق حفاظت شده بوزیل و مرخیل شهرستان پاوه یگان حفاظت شهرستان صحنه نیز به محل اعزام شده و مشغول به اطفاء و کمک رسانی شد.

 

وی ادامه داد : بعد از ۸ شبانه روز تلاش بی وقفه و ادامه دار نیروهای محیط زیست و کمک سایر ارگانها با از دست دادن سه همیار و طبیعت دوست به دلیل سوختگی و مجروح شدن دو تن از نیروهای منابع طبیعی توسط انفجار مین ، در نهایت حریق خاموش  شد.

 

رئیس محی زیست شهرستان صحنه گفت:  نیروها همچنان به مدت ۲۴ ساعت دیگر جهت جلوگیری از هرگونه شعله ور شدن مجدد در منطقه حضور دارند.