• امروله گزارش می دهد
    پایگاه خبری امروله : جرایم زیست محیطی به مجموعه اقدام ها و فعالیت هایی گفته می شود كه به آلودگی یا از بین رفتن و آسیب دیدن مظاهر محیط زیست بیانجامد و اهمیت پیشگیری از آن جهت است كه با سلامتی همه گونه های جاندار از جمله انسان ها به صورت مستقیم در ارتباط است.
  • متصدی اقلیم شناسی شهرستان صحنه:
    پایگاه خبری امروله : متصدی اقلیم شناسی شهرستان صحنه گفت : هوای شهرستان صحنه طی امروز و فردا قسمتی ابری، در بعضی ساعات با وزش باد و افزایش ابر و در پاره ای از نقاط، بويژه در اوایل وقت همراه با مه صبحگاهی پیش بینی می گردد.

اخبار شهرستان

امروله گزارش می دهد
پایگاه خبری امروله : جرایم زیست محیطی به مجموعه اقدام ها و فعالیت هایی گفته می شود كه به آلودگی یا از بین رفتن و آسیب دیدن مظاهر محیط زیست بیانجامد و اهمیت پیشگیری از آن جهت است كه با سلامتی همه گونه های جاندار از جمله انسان ها به صورت مستقیم در ارتباط است.

اخبار استان

مدیرعامل شرکت خدمات نوین شهرداری کرمانشاه عنوان کرد
مرصادنیوز: مدیرعامل شرکت خدمات نوین شهرداری کرمانشاه از جمع‌آوری زباله با ۳۶ دستگاه خودرو مکانیزه خبر داد.

ایران و جهان

ماهاتیر محمد:
نخست‌وزیر مالزی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران انتقاد و بر عدم حمایت از آنها تاکید کرد.

وبلاگستان