اخبار شهرستان

مدیریت اداره آموزش و پرورش صحنه:
پایگاه خبری امروله : جلسه ستاد غنی سازی اوقات فراغت با حضور مدیر آموزش و پرورش و شورای معاونین در اتاق جلسات اداره آموزش و پرورش شهر صحنه برگزار شد.

اخبار استان

پایگاه خبری امروله : جلسه هماهنگی برداشت غلات در شهرستان هرسین با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

وبلاگستان