آخرین اخبار

اخبار شهرستان

رئیس اداره محیط زیست شهرستان صحنه:
پایگاه خبری امروله : رئیس اداره محیط زیست شهرستان صحنه گفت :برپایی چادر در تمام مناطق گردشگری صحنه ممنوع بوده و برداشت گیاهان دارویی نیز در این مناطق همزمان با دیگر محدودیت ها ممنوع می باشد.

گوناگون

وبلاگستان