مدیر عامل مسکن متخصصین صحنه خبر داد

راه اندازی مجدد پروژه مسکن متخصصین 160 واحدی صحنه

سرویس: اخبار کوتاهکد خبر: 313738|17:06 - 1400/01/30
نسخه چاپی
راه اندازی مجدد پروژه مسکن متخصصین 160 واحدی صحنه
مدیر عامل مسکن متخصصین صحنه گفت : پروژه ۱۶۰واحدی مسکن متخصصین شهرستان صحنه درقالب طرح اقدام ملی مسکن ساخته میشود.

بهزاد لطفی در گفتگو باامروله ، عنوان کرد : پروژه ۱۶۰واحدی مسکن  متخصصین شهرستان صحنه درقالب طرح اقدام ملی مسکن ساخته میشود.

 

وی ادامه داد: دراین طرح که طبق دستور استاندار ۱۳۷۰۰واحددراستان کرمانشاه ساخته میشود شرایط ان همان شرایط مسکن مهرمی باشدیعنی شامل افرادی میگرددکه تاکنون ازتسهیلات بانک مسکن برای خریدویاساخت مسکن استفاده ننموده اندویاسندملکی به اسمشان ثبت نشده است.

 

 مهندس لطفی بیان کرد: طبق بخشنامه وزارت مسکن ساخت این واحدهابه ازای هرمترمربع ۴میلیون تومان هزینه داردومقداروام برای هرواحد مسکونی ان ۱۵۰ میلیون تومان میباشدوبقیه ازمحل اورده اعضادرمدت ۲۴مآه ساخت به صورت  اقساط ازطرف متقاضیان تامین میگردد.

 

مدیر عامل مسکن متخصصین صحنه گفت : این واحدهادرمتراژ صدو۸۵متری ساخته میشوندودر۸بلوک ۲۰ واحدی به متقاضیان تحویل داده خواهندشد متقاضیان که قبلا ثبت نام نموده اند میتواننددرساعات اداری به محل پروژه واقع درشهرک امام رضا(ع)انتهای مسکن مهر.پروژه ۱۶۰ واحدی متخصصین مراجعه نمایند.