پایگاه خبری تحلیلی امروله10:16 - 1400/05/06

روستاها نقش مهمی در توسعه ملی دارند

بخشدار دینور گفت : برنامه‌ریزی توسعه روستایی جزئی از برنامه‌های توسعه هر كشور محسوب می‌شود و بی‌شك یكی از وظایف برنامه‌ریزان روستایی، یافتن راه‌حل جهت عمران و توسعه نواحی روستایی است.

به گزارش امروله ،بخشدار دینور از پروژه های عمرانی روستاهای ارمنی جان و چوبینه بازدید کرد.

 

 مهندس ارسلان قربانی ،در این بازید عنوان کرد :  روستاها با توجه به نقشی که در توسعه ملی دارند، از جایگاه ویژه ای در برنامه ریزیهای توسعه برخوردارند.

 

وی ادامه داد : دست‌یافتن به توسعه‌ای پایدار و متوازن كه بتواند نیازهای جامعه محلی و روستانشینان را برآورده سازد و موجب رضایتمندی و رفاه عمومی شود، نیازمند داشتن برنامه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مشاركتی است.

 

بخشدار دینور گفت : برنامه‌ریزی توسعه روستایی جزئی از برنامه‌های توسعه هر كشور محسوب می‌شود و بی‌شك یكی از وظایف برنامه‌ریزان روستایی، یافتن راه‌حل جهت عمران و توسعه نواحی روستایی است.