پایگاه خبری تحلیلی امروله19:55 - 1401/02/27

رزمایش جهاد گران فاطمی

به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بسیج سازندگی گروه جهادی شهید حسن محمدی اقدام به تجویز واکسن تب مالت رایگان به دام های سبک روستاهای بیدسرخ ، قره قاچ و شیرخان بخش دینور شهرستان صحنه نمود .

به گزارش امروله ، 

جهاد ادامه دارد

به مناسبت سالروز تشکیل سازمان بسیج سازندگی گروه جهادی شهید حسن محمدی اقدام به تجویز واکسن تب مالت رایگان به دام های سبک روستاهای بیدسرخ ، قره قاچ و شیرخان بخش دینور شهرستان صحنه نمود .