پایگاه خبری تحلیلی امروله

نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان صحنه  اقامه شد

نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان صحنه اقامه شد

افراد سلطان پرور در کشور باید دستگیر وبه اشد مجازات برسند

افراد سلطان پرور در کشور باید دستگیر وبه اشد مجازات برسند

هفته وحدت به یکی از گفتمان های غالب و رایج جهان تبدیل شده است

هفته وحدت به یکی از گفتمان های غالب و رایج جهان تبدیل شده است

شهدا چراغ راه ملت برای انجام تکلیف هستند

شهدا چراغ راه ملت برای انجام تکلیف هستند

مرکز نیکوکاری تخصصی زکات در صحنه افتتاح شد

مرکز نیکوکاری تخصصی زکات در صحنه افتتاح شد

کارگاه مهارت های زندگی ویژه ایثارگران شهرستان صحنه برگزار شد

کارگاه مهارت های زندگی ویژه ایثارگران شهرستان صحنه برگزار شد

تحلیل آموزش مجازی دانش آموزان درسامانه ی شاد

تحلیل آموزش مجازی دانش آموزان درسامانه ی شاد