پایگاه خبری تحلیلی امروله08:45 - 1400/06/27

دمای هوای شهرستان صحنه خنک تر می شود

متصدی اقلیم شناسی شهرستان صحنه گفت : دمای هوای روزانه طی امروز و فردا به طور نسبی کاهش می یابد.

یگانه خاموشیان در گفتگو باامروله ، عنوان کرد : هوای شهرستان صحنه کماکان تا اواسط هفته آینده، غالباً صاف در بعضی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود. 

 

وی ادامه داد : وزش باد طی ساعاتی از امروز و فردا و بخصوص در بخش دینور که نمود بییشتری خواهد داشت؛ در برخی نقاط با گردوخاک محلی نیز همراه می گردد.

 

متصدی اقلیم شناسی شهرستان صحنه گفت : همچنین در غالب نقاط شهرستان، دمای هوای روزانه طی امروز و فردا به طور نسبی کاهش می یابد.